GOLD’S STUDIO, antrenör kontrolünde ve grup halinde yapılan gelişmiş bir eğitim programları
bütünüdür. GOLD’S FIT, GOLD’S BURN ve GOLD’S CYCLE gibi ayrı fitness programlarını tek bir çatı
altında birleştirir. GOLD’S STUDIO hakkında daha fazla bilgi edin.